BELKYRA – Injektionsbehandling mot dubbelhaka

Belkyra är injektionsbehandlingen som förstör oönskade fettceller under hakan s.k. dubbelhaka. Att man har dubbelhaka kan ha olika orsaker, åldrande, genetik eller viktuppgång. För många har dubbelhakan en psykologisk inverkan och är svår att bli av med även vid en naturlig viktnedgång. Man kan idag använda sig av olika metoder för att bli av med sin dubbelhaka, både kirurgiska och icke kirurgiska.

När du söker för din Belkyra-behandling är det första steget konsultation. Du kommer att få frågor om din eventuella sjukdomshistoria och om du genomgått andra liknande behandlingar.

Om du har en väldigt uttalad dubbelhaka eller mycket slapp överskottshud är Belkyra sannolikt inte den rätta behandlingen för dig.

På konsultationen går vi igenom frågor och förväntningar på behandlingen. Kom gärna väl förberedd och tänk igenom vilka frågor du har om behandlingen generellt.

Behandling med Belkyra

Belkyra är en injektionsbehandling som riktar in sig på och eliminerar fettceller under hakan och som gradvis kan förbättra utseendet på hakprofilen under ett antal behandlingstillfällen. Till skillnad från andra injektionsbehandlingar är effekten bestående.

Din behandlare injicerar små mängder av läkemedlet på flera olika ställen i det område som ska behandlas. Hur mycket du kommer att få och hur många behandlingar du behöver baseras på mängden fett under hakan. I genomsnitt behövs två behandlingar men i vissa fall kan upp till sex behandlingar krävas för önskat resultat.

Efter din behandling med Belkyra

Det är normalt att uppleva en del obehag efter behandlingen och precis som vid andra injicerbara behandlingar kan man uppleva vissa biverkningar.  Efter behandlingen kan du uppleva mindre smärta, kraftig svullnad/vätskeansamling, blåmärken eller minskad känslighet under hakan. De här effekterna är i allmänhet tillfälliga och försvinner vanligtvis av sig själva. Biverkningarnas förekomst, svårighetsgrad och varaktighet är i allmänhet störst efter det första behandlingstillfället och minskar i takt med att behandlingarna fortsätter.

Behandlingen kan upprepas flera gånger men ska inte överskrida 6 behandlingstillfällen, 2-4 behandlingstillfällen är vanligtvis tillräckligt. Tidsintervallet mellan varje behandlingstillfälle ska vara minst 8 veckor.

Tid för konsultation bokas via telefon.

Boka din behandling idag
Belkyra - Behandling mot dubbelhaka